قدمی برای آموختن . . . . الحمدلله

قرآن ستاره درخشان دل ها پیش خوان کلاس ششم ابتدایی در مدار ریاضیات تیزهوشانQuran Reader shining star hearts before
سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1391

مکعب روبیک

یکشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1391

گسترده اشکال هندسی

برای دانلود این فایل از لینک زیر استفاده نمائید

دانلود

حجم:4.39mb 

فرمت:متحرک gif

علاقه مندان به رابطه های مثلث قائمه الزاویه ببینند (لطفا نظر یادتون نره)

علاقه مندان به رابطه های مثلث قائمه الزاویه ببینند (لطفا نظر یادتون نره)

این شکل را چگونه می بینید؟! یک چرخی در درون آن بزنید (لطفا نظر یادتون نره)
جمعه 11 اسفند‌ماه سال 1391

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیرعامل با جواب= کد دوره 93601814

نمونه سوالات  ضمن خدمت  پدافند غیرعامل = کد دوره 93601814- 18ساعت

1-بحران های سیاسی شامل چه مواردی می باشد ؟ 1- قحطی 2-مخاصمات وجنگ هابا دشمن خارجی

2-کدام بحران سیاسی از بالا به پایین عمل می کند بحران های سطح اول

3-کدام بحران سیاسی تمام لایه های یک نظام راموردهجوم قرار می دهد؟ بحران های سطح دوم

4- کدام بحرا درونی ترین لایه های سمپاتیک یک نظام رادربر می گیرد - بحران های سطح اول

5- بحران اجتماعی یعنی چه ؟ یعنی جامعه توانایی خودرا در حفظ نظم اجتماعی از دست بدهد

6- بحران سیاسی یعنی چه ؟ مدیران سیاسی یک کشور مقبولیت خودراازدست بدهند

7-گستردگی مرگ بارو میزان تخریب بالا از ویژگیهای کدام بحران می باشد ؟ بحران سیاسی

8- .........به مجموعه ای از ارزشها وهنجارها ودانش وهنر وآداب ورسوم انسانها گفته می شود فرهنگ

9- قلمروهای مباحث فرهنگی عبارتست از : ملت سازی فرهنگ سازی دولت سازی

10- بحران فرهنگی یعنی بحران ..........- درسه سطح ملت سازی فرهنگ سازی دولت سازی

11- ......... معمولا خودرا به صورت ......   نشان می دهد- بحران- نظامی

12-کدام بحران یعنی دردست گرفتن قدرت به صورت سریع  وقطعی توسط یک قدرت سیاسی یانظامی ازداخل یک نظام-  بحران نظامی

13-................ از جایگاه مردمی برخوردار نبوده وتغییری درنهادهای سیاسی واجتماعی ایجاد نمی کند- کودتا

14- کودتاکنندگان پس ازکودتا اقدام به چه کارهایی می کنند ؟ -دست گیری یاکشتن رهبران عالی مقام دردست گرفتن کنترل ساختمانهای حساس دولتی وعام المنفعه-استفاده ازرسانه های گروهی برای آرام کردن مردم

15- بحران ها به چنددسته تقسیم می شوند خرد- کلان

16-......... همان بحران فراملی است ؟ بحران کلان

17- درزبان چینی واژه بحران معادل چیست ؟ فرصت خطرناک

18-دست یابی به راه حلی معقول برای برطرف کردن شرایط غیرعادی ازهدف اصلی کدام بحران می باشد؟  بحران سیاسی

19- یکی ازبحران خیزترین کشور خاورمیانه  کدامست؟ عراق

20-جنگ اخیرعراق درچه زمانی رخ داد؟ ماه می 2003

21- علت حمله به عراق چه بوده است ؟  دسترسی به نفت خاورمیانه

22- علل لشکرکشی آمریکا به عراق وحمله نظامی چه بوده است ؟- حفظ برتری آمریکا-تک قطبی شدن جهان- نظم نوین جهان- انقلاب فن آوری نظامی-دست یابی به منافع نفتابزاری برای مدیریت نوسانات اقتصادی-تحولات ساختاری جامعه آمریکا

23- هدف آمریکا ازجنگ باعراق چه بوده است ؟ بازسازی روابط بین المللی

24-جنگ اخیرلبنان بااسرائیل درچه تاریخی وبه مدت چندروز به طول انجامید؟3آذر1385و33روز

25-علت حمله نظامی اسرائیل به لبنان جه بوده است ؟ ا- خلع سلاح حزب الله لبنان2-ایجادخاورمیانه بزرگ3-مشغول نمودن مردم به لبنان واقدام به ویرانی مسجدالاقصی 4-گسترش مرزهای اسرائیل درخاورمیانه5- پیش دستی آمریکا وبه جلوانداختن اسراییل درمیدان جنگ

26-درکدام پدافند می توان مانع اجرای عملیات  اطلاعاتی  دشمن شده وازشدت آسیب آن بکاهند-  پدافند غیرعامل اطلاعاتی

27- اثرات عملیات  اطلاعاتی برپدافندغیرعامل چیست ؟- تغییر اولویت های پدافند غیرعامل دراختیارگذاشتن منابع علمی نادرست جلوگیری ازگسترش روشهای نوین پدافند غیرعامل  و.....

28- روند توسعه تسلیحات به سوی هوشمند سازی از کدام دهه درجهان آغاز شد 50میلادی

29- سه چرخه مهم بازخوردی انگیزش رانام ببرید ؟ خطر( نیاز)-آگاهی هوشیاری

30-ماهواره ها وسامانه های فرماندهی برکدام دوعنصر  چرخه موثرند؟ نیاز- آگاهی

31-جنگ اطلاعات درچند حوزه ی اصلی به عملیات می پردازد؟ اطلاعاتی روانی واطلاعاتی فنی

32- جنگ اطلاعات بر کدام قسمتهای انسان بیشتر تاثیر می گذارد؟ آگاهی تفکر-تصمیم گیری -تعمیم سازی- دقت

33-درجنگ اطلاعات کدام افراد بیشتر مورد توجه هستند؟کاربران تجهیزات اطلاعاتی- فرماندهان-رهبران ارشدنظامی وسیاسی

34-حیطه های نبرد را  به ترتیب نام ببرید: 1-نبرد زمینی 2-نبرد هوایی3-دریایی4- فضایی5- جنگ اطلاعاتی

35- 7ویژگی اصلی جنگ اطلاعات رانام ببرید :1- گستردگی 2- همه جانبه گرایی3-کیفی بودن4-اخلال گری5-عدم تقارن6-بعدزمانی نامحدود7- سرعت محوری

36- اصلی ترین اثر جنگ ......... است . اخلال گری

37- یکی از ویژگیهای اصلی جنگ .......... آن است که کاربر رادرجایگاه آغازگر حملات قرارداده واوهمواره یک قدم از دشمن جلوتر است - اطلاعات

38- درجنگ اطلاعاتی حداقل چند پدیده اصلی قابل شناسایی می باشد؟ پدیده 1- مرگ وآگاهی 2-ناتوان سازی استراتژیک3-برتری اطلاعات

39- کاربر براساس آن تلاش می کند به نقطه از سیستم جنگی دشمن آسیب برساند که درصورت نابودی تمام ماشینهای  جنگی دشمن زمین گیر شود- ناتوان سازی استراتژیک( واپاشی سیستمی)

40-....... توانایی است که پیروزی درصحنه ی جنگ اطلاعاتی راتضمین می کند- پدیده برتری اطلاعاتی

 

 

جمعه 11 اسفند‌ماه سال 1391

نمونه سوال مجلات رشد معلم با پاسخ =اختلالات یادگیری -91400513

اختلالات یادگیری شماره  های   مهروآبان وآذر ودی 91  کددوره : 91400513  -   16ساعت  

1-اختلالات یادگیری ازچه تاریخی وارد حوزه علوم تربیتی ایران شد؟ از اواخر دهه 1360 واوایل 1960میلادی

2- اختلالات یادگیری ازچه تاریخی وارد آموزش وپرورش  ایران شد؟ از دهه 70

3-کتاب ناتوانی های یادگیری اثرکیست؟اکبر فریار وفریدون رخشان

4- اختلال یادگیری چیست ؟ مشکل کودکی که از نظر هوش درحد عادی بوده اما دریک یا چند عملکرد تحصیلی دچار اختلال باشد

5-دانش آموز دارای اختلال یادگیری با چه ویزگی شناخته می شوند؟ پیشرفت پایین تر از حد متوسط وعملکرد ش درخواندن ویا نوشتن پایین تر از حد انتظار

6-چند مقایسه دردانش آموز دارای اختلال قابل شهود است ؟ مقایسه میان فردی مقایسه درون فردی

7-رشته ی اختلالات یادگیری از چه عواملی  به وجود آمده اند از فرضیه های پزشکی وبالینی  -عوامل ارثی-محیطی آموزشی اجتماعی فرهنگی

8-آیا اختلالات یادگیری بیماری است ؟نه یک نوع مشکل است

9-کدام مورد صحیح می باشد ؟ جواب  : اختلالات یادگیری ربطی به عقب ماندگی ذهنی نداردو با آموزش های موثر می توان در پیشگیری  اختلالات یادگیری نقش به سزایی داشت

10- اختلالات یادگیری درچند گروه جای می گیرند؟ اختلالات زبان گفتاری- خواندن- زبان نوشتاری ریاضیات

11- کدام مورد صحیح می باشد ؟ جواب : افراد دارای اختلالات یادگیری شبیه هم نیستندودر تمام عمر هم وجود دارد

12-کدام افراد می توانند درحل مشکلات اختلالات یادگیری به دانش آموزان کمک کنند؟ روان پزشکان وروان شناسان ومشاوره ها ومتخصص اختلالات یادگیری

13-نام چنددانشمند و فیزیک دان ونقاش بزرگ وافراد مشهوری که خودشان دچار اختلالات یادگیری بودند؟ انیشتن- ادیسون-گلدبر-گاسکواب- لئونار-داوینچی-بتهوون

14- واژه ی اختلالات یادگیری ازچه تاریخی به کار برده شد؟ از اواخر دهه 1950 واوایل 1960میلادی

15-چه کسی برای اولین بار اصطلاح اختلالات یادگیری درسال 1963 به کار برد؟ سامو ئل کرک متخصص بهداشت وروان

16-مغز انسان ازچند نیمکره تشکیل شده است ؟ دونیمکره راست وچپ

17-این دونیمکره به وسیله ی چه چیز به هم وصل شده است ؟ جسم پنبه ای

18-کدام دانشمند معتعقدبود که یک طرف ازمغز باید برطرف دیگر غلبه کند؟ اورتون

19- چه کسانی معتعقدبود ندکه رشدکلامی بعدازرشد غیرکلامی بوجود می آید یعنی رشد غیرکلمی زیربنای رشد کلامی است ؟ ونر-پیاژه- برونر

20- کدام دانشمند معتعقداست که یک نقص ذهنی وجوددارد که بیشترکودکان ناتوان دریادگیری باآن مواجه اند ؟ راس

21-نظریه کریشلی درخصوص کودکان ناتوان یادگیری : این کودکان ازنظرکیفیت یادگیری بادیگر کودکان تفاوتی ندارند اماازنظرکمیت متفاوت اند یعنی درفراگیری مطالب کندتر از کودکان به هنجار عمل می کنند

22-کودکان باناتوانی یادگیری درمقایسه باکودکان به هنجار دارای نشانه های بیشتری از آسیب های عصبی هستند نظز کیست ؟ نظریه ضایعات خفیف مغز از برت نر

23-نظریه چندعاملی از کیست ؟ هاستراک

24-افرادصاحب نظر درناتوانی یادگیری : ویلیام کروکشاتک-ساموئل اورتون- کاترینا دی هرش- ساموئل کرک باربارابیتمن

25-اولین تعریف ناتوانی یادگیری از : ساموئل کرک 1962

26- کودکان بامشکلات ویژه یادگیری LDبه چه کودکانی اطلاق می شود؟به کودکانی که از هوش متوسط یابالاتر برخوردار باشد به دلیل آسیب شدید مغزی ومشکلات عاطفی اجتماعی قادر به بهره گیری کامل ازامکانات آموزشی نباشد ودریک یاچند ماده درسی ضعیف باشد

26-کدامیک صحیح نمی باشد . دانش آموزان مرزی (دیرآموز) همان دانش آموزان گروه LD هستند

 27- علائم مشخصه دانش آموزان LD:   11مورد مندرج درمجله آبان 91 صفحه 44

28-اختلالات یادگیری تقریبا چنددرصد از دانش آموزان ابتدایی راشامل می شود؟10الی15درصد

29-نظر هامیل وبارتل1381: هر3کودک مبتلا حدود 2نفربه آموزش های جبرانی درریاضیات نیاز دارند

30-علائم مشکل یادگیری ویژه چیست ؟ تاخیر درسخن گفتن- نارسایی دربیان خواسته ها- ناشیگری سازمان دهی ضعیف- تمرکز ضعیف- فقدان خویشتن داری- سوع تغذیه

31-از عوامل شخصیتی کدام عامل بیشتر در بروز اختلالات یادگیری موثر است ؟ خجالتی بودن- پایین بودن عزت نفس

32-چه عوامل جسمی خطر ابتلا به مشکلات یادگیری رابالامی برد؟ وزن بسیار پایین به هنگام تولد-نارسی شدید کودکان

33- نظز کالوگروکالسون : 85تا90درصد اختلالات یادگیری به اختلالات خواندن مربوط است

34-ویژگیهای عمومی کودکان اختلال یادگیری :   24بند مندرج درمجله آبان صفحه 47

سوالات رشد آموزش ابتدایی آذرماه 91

35-هیپرلکسی  چیست ؟ برخی از کودکان هستند که می توانند واژه هارابخوانند اما مفهوم آنهارانمی فهمند

36-پیش نیازهای خواندن رانام ببرید:گوش دادن وادراک شنیداری وحافظه شنیداری- خوب دیدن وادراک بینایی وحافظه بینایی- ترکیب ادراک بینایی وشنیداری  هماهنگی حرکات چشم -کلمات وجملات

37-منظوراز ادراک شنیداری چیست ؟ درک ومعنی بخشیدن به اطلاعات شنیده شده

38- منظوراز حافظه  شنیداری چیست؟ به ذهن سپردن موارد شنیده شده

39 منظوراز ادراک بینایی چیست؟درک ومعنی بخشیدن به اطلاعات دیده شده

40- منظوراز حافظه بینایی چیست؟به ذهن سپردن موارد وموضوعات دیده شده

41- منظورازترکیب  ادراک بینایی و شنیداری چیست؟ تطبیق علائم نوشتاری باواژه های زبان

42-فرآیند تدریس خواندن به چند بخش تقسیم می شود؟ 1-تشخیص کلمه2-درک مطلب

43-سطح پایین ترخواندن یعنی چه ؟ عدم مهارت درتشخیص کلمات

44-صداها باحروف یاباترکیب حروف نوشتاری انطباق داده می شود مربوط به کدام واژه می باشد؟ آواشناسی

45-راهبردهای تشخیص واژه هارانام ببرید: آواشناسی-واژه های دیداری- نشانه های متنی-تحلیل ساختاری

46-درک مطلب چیست ؟ توانایی دریافت معنی از متن چاپی است

47-راه بردهای بهبود درک مطلب رانام ببرید : استفاده از مجموعه کتابهای پایه-فعال کردن دانش پیشین-معنی دادن به واژه هاومفاهیم کسترش گنجینه واژه گانی

48-از طریق روش.....شکل های گوناگون یادگیری به یکدیگر پیوند داده می شود-روش تجربه زبان

49-هرچه واژه ها......باشد درک مفاهیم نیز دشوارتر می شود- انتزاعی تر

50-راهبردی است که به کمک آن می توان فهم ویادگیری واژه ها واطلاعات راآسانتر کرد- شبکه ی واژه ای

51-کدام شیوه برای ایجاد درک ومهارتهای زبانیبسیار مفید است ؟ شیوه ی بسته

52-ایده ی بسته ی گشتالت: یعنی تمایل به کامل کردن وبه صورت کل درآوردن ساختاری نیمه تمام ازطریق پرکردن جای خالی

53-درمتنی که برای پرکردن جای خالی به دانش آموز میدهید باید چندکلمه نوشته ویک کلمه حذف شود؟ 7تا10کلمه

54-کدام عوامل دربروز اختلالت یادگیری موثر است ؟ 1- عوامل ژنتیکی 2- آسیب های مغزی3-عوامل محیطی وآموزشی

55- وجود اختلالات یادگیری دردوقلوهای هم سان نسبت به دوقلوهای ناهمسان ..... است بیشتر

56-نقش عوامل ارثی درکدام اختلالات یادگیری بیشتراست اختلال خواندن

57- ناتوانی درخواندن مربوط ژن های کروموزوم شماره .......و..... است 6و15

58-آسیب های مغزی دراثر چه عواملی به وجود می آید ؟ضربه- تصادف- سقوط-تب شدید باتشنج-آسیب های حین تولد( نرسیدن اکسیژن-نارسی نوزاد-وزن کم زایمان سخت وطولانی-ابتلای مادر به سرخجه- عامل RH )

59-کدام عوامل محیطی وآموزشی بر اختلالات یادگیری تاثیر بیشتری دارند؟ شرایط اقتصادی-اجتماعی- -ضعف-سو تغذیه-عدم رعایت بهداشتی مصرف موادمخدر والدین-بی سوادی والدین و...

60-اصطلاح ADHD همان .......است اختلال بیش فعالی

61-کودکان ......دراکثر زمینه های تحصیلی ضعف عمومی دارند وبادریافت آموزش های ویژه ضعف آنها برطرف نمی شود. دیرآموز یامرزی

62- کودکان دارای اختلال .....هیچ رغبتی به امورتحصیلی و استفاده از آموزش ندارند وبی انگیزه اند هیجانی ورفتاری

63-ناتوانی یادگیری به چند گروه طبقه بندی می شود؟1-ناتوانی یادگیری تحولی2- ناتوانی یادگیری تحصیلی

64- ناتوانی یادگیری تحولی همان مهارتهای ..... است- پیش نیاز مانند حافظه وادراک  کودک

65- ناتوانی یادگیری تحصیلی مشکلاتی که کودکان درسن دبستان آنهارا تجربه می کند مانند.... ناتوانی( خواندن- ریاضی محاسبه کردن وناتوانی غیرکلامی)

66- مهارتهای نوشتاری  رانام ببرید:1-انشا یاتوانایی خلق عقاید وبیان آنها درساختاردستوری-2-هجی کردن یا توانایی استفاده از حروف 3- دست خط

67-هدف اکثردرمانهای نوشتاری چیست ؟ اصلاح کاستی های مورد مشاهده درکلمه بندی نوشتاری

68-طرحی گسترده ازفعالیتهای آموزشی که به منظور رفع ضعف های موجود درزمینه های خاص تحصیلی طراحی می شود

...... نام دارد طرح آموزش انفرادی IEP

69-IEPبه صورت برنامه .....ساله ویا برای ....ترم خاص طرح می شود. یک یک

70- برای درمان نارسانویسی ووارونه نویسی وقرینه نویسی ارجاع به کدام کتاب مفید است؟ کتاب درمان اختلالات دیکته نویسی از دکترمصطفی تبریزی

71- غلط های زیر درمتن املا دانش آموزی پیداشد  مربوط به کدام نوع اختلال  حافظه می باشد؟

الف-هیله به جای حیله(  حافظه ی دیداری    )  ب-  صب به جای صبح ( حساسیت شنیداری) ج- اصحابه به جای اصحاب ( آموزشی) د- کردش به جای گردش ( دقت) و-جانه به جای خانه ( تمیز دیداری- دقت) جواب ها درداخل پرانتز نوشته شده اند

72-دیس کاکولیا  چیست ؟ ناتوانی یادگیری درحیطه ی فهم حساب واختلال  درمفهوم ویادگیری کمی

73-طبقdsn-iv تخریب در چندگروه از مهارتهای ریاضی صورت می گیرد  4گروه: مهارتهای زبانی- ادراکی-ریاضی-ومهارتهای مربوط به توجه

74-شمارش اشیاء ونام بردن مفاهیم ریاضی وکپی کردن درست ارقام به ترتیب مربوط به کدام مهارتهای ریاضی می باشد  ریاضی-زبانی-توجه

75-اختلال درریاضیات درچند درصد دانش آموزان دبستانی که عقب مانده ی ذهنی نیستند وجوددارد ؟ 6درصد

76-اختلال درریاضیات ممکن است در...... بیشتر از .......باشد . دخترها- پسرها

77-درصورتی که کودک بهره  هوش بالاتری داشته باشد ممکن است اختلال ریاضی تا کلاسهای .... مشخص نشود . سوم وچهارم

78-عوامل علی اختلال درمهارتهای ریاضی رانام ببرید: 1-فقدان آمادگی یادگیری2آموزش ضعیف3-پافشاری نابجا4-علاقه وانگیزش5-حافظه

79- بسیاری ازمهارتهای مهم حساب از اختلال ...... تاثیر می پذیرد. حافظه

80-یادگیری ریاضیات فرآیندی است که کودکان باید قبل از رفتن به مرحله بعد مهارتهای مربوط به مرحله پایین تررایاد بگیرند نظر کیست  پیاژه

81- پیش نیازهای یادگیری اولیه ی ریاضیات شامل ....و...و...و... می باشد. فهم تناظریک به یک طبقه بندی ردیف کردن نگه داری ذهنی

81- پیش نیازهای یادگیری اولیه ی ریاضیات شامل ....و...و...و... می باشد. فهم تناظریک به یک طبقه بندی ردیف کردن نگه داری ذهنی

82-یادگیری کودکان خردسال عموما از چه طریقی است ؟ بازی با اشیامانند ظروف وجعبه ها

83-بازی های خردسالان بیشتر به رشد...و...و... کمک می کند.حس فضا-توالی ترتیب

84- .....مهارتی است که ازنظرتحول عصبی حرکتی وادراکی بیش از اشاره کردن وشمارش  اشیا صورت می گیرد  .لمس فیزیکی اشیا

85- اضطراب ریاضی واکنشی هیجانی نسبت به ریاضیات است که باعث می شود افراد درمواجه با مسایل ریاضی مات بماند وخشک شان بزند نظر ..... می باشد.اسلاوین-1991

86- اضطراب درریاضی ممکن است ریشه در...و...داشته باشد . ترساز ناکامی ازدست دادن اعتماد به نفس

87- میانگین ضریب اجتماعی یک دسته کودکان دیسکالکولیا پایین تر ازمیانگین ضریب هوش کلامی آنهاست نظریه کیست  جانسون ومیکلباست 1967

88-نظریه ی چلفانت وشفه لین : بررسی حیطه های زیریندرتعیین وارزیابی هم بستگی های بین قوای روانی وعصبی وناتوانی های یادگیری درتفکر کمی مفید است

89-فری داس به اهمیت ........کودک درگذشته تاکید می کند.  وارسی دقیق پیش آموخته های کمی

90- فری داس توجه به کدام مراحل رادرتشخیص رشد مفاهیم کمی کودک توصیه می کند؟1- چیدن ومرتب کردن2-تناسب ومفاهیم نسبت3-سنجیده وجفت کردن4-شمارش5-توجه به امتیاز کمی6-عملیات7-سیستم ده دهی و..

91-اولین ابزار ارتباطی چیست ؟ واژه

92-پیشرفته ترین وپیچیده ترین دستاوردنظام زبان چیست ؟ نوشتن

93- درسلسله مراتب مهارتهای زبانی ....درآخرین مرحله قرار دارد. نوشتن

94- سلسله مراتب مهارتهای زبانی رانام ببرید : 1- گوش دادن( دریافت زبان شفاهی)2- سخن گفتن( بیان زبان شفاهی) 3-خواندن ( دریافت زبان نوشتاری)نوشتن ( بیان زبان نوشتاری)

95- کدامیک صحیح می باشد جواب مهارتهای دریافتی مقدم برمهارتهای بیانی است وگوش دادن مقدمه سخن گفتن  وخواندن مقدمه ی نوشتن است

96-تبحر درزبان نوشتاری مستلزم داشتن چیست . مهارتهای پایه ای کافی درزبان شفاهی

97-مشکلات عمده درزمینه ی نوشتن به چنددسته تقسیم می گردد؟ 3دسته 1- نارسانویسی بادست خط بد2-اختلال دراملا نویسی3- اختلال در انشا نویسی

98-ملموس ترین صورت مهارت های ارتباطی چیست ؟دست نوشته یاخط

99- عمل نوشتن مستلزم ....و..... است . مهارتهای  دیداری- حرکتی

100- اشکال دردرست نویسی به چه صورتی بروز می کند ؟ نارسا نویسی

101-از متخصصانی که برای نوشتن نقش اساسی قائلند . نراقی ونادری

 102- چه عواملی موجب نارسا نویسی می شوند؟ 1-نداشتن انگیزه2-عدم هماهنگی چشم وصورت3-عدم استفاده صحیح از میز وصندلی4- به دست گرفتن نامناسب مداد5-عدم ترسیم حروف وکلمات 6-بی قراری وپرتحرکی 7- تاخیردرتکلم8-فقرآموزش

 

 

 

جمعه 11 اسفند‌ماه سال 1391

نمونه سوال مجلات رشد معلم با پاسخ =شناسایی و هدایت-91401018

 

نمونه سوالات رشد معلم شماره   مهروآبان  ماه 91  کددوره : 91401018  -   16ساعت

1-      مشخصات وصفات  افراد غیر موفق ازنظر ترمن واودن  رانام ببرید. 1-نداشتن اعتماد به نفس2-ناتوانی درادامه انجام کاربه طورمنظم یانداشتن پشتکار3-بی علقگی به هدف ها4-احساس حقارت

2-     معیارشناخت کودکان باهوش کدامها هستند؟ قدرت خلاقانه-استعدادرهبری وکارهای فیزیکی یامکانیکی-قدرت نویسندگی استعدادهنری واموختن زبان خارجی وعلوم وریاضیات

3-   خصوصیات کودکان باهوش ازنظر لویس ترمن:1-وضع جسمانی کودکان باهوش بهتر ازکودکان عادی است2-توانایی کودکان باهوش درتست های مربوط به قرائت وتکلم وحساب وعلوم وادبیات وهنر به کودکان متوسط بارزاست 3-توجه کودکان تیز هوش چند جانبه است درخواندن کتابها وجمع آوری مجموعه های مختلف وعلاقه به انواع سرگرمی ها وبازی ها ونمایش ها موفقیت بیشتری دارند4-درباره دانش خود کمترلاف می زنندرفتار اجتماعی سالم تری دارند

4-    اثرکدامیک ازاعضای خانواده درپیشرفت کودکان تیزهوش نقش به سزایی دارند   - پدر

5-    علت اینکه کودکان تیزهوش ازتحصیل عقب می مانند چیست ؟ بی توجهی وبی مهری پدر-ناراحتی های داخل خانواده

6-    تسریع  تحصیل کودکان تیزهوش درچه سالهایی مطلوب وعملی است؟ درمراحل آموزش ابتدایی ومتوسطه وپیش دانشگاهی که از3یا4سال تجاوز نکند(جهش)

7-   تسریع چیست؟ سرعت درطی مراحل آموزشی درمدتی کمتر ازدوره رسمی آموزش وپرورش

8-   متداول ترین تسریع درآموزش وپرورش رانام ببرید:1-جهش2-پیشرفت سریع3-پذیرفتن دانش آموز قبل ازرسیدن به سن دبستان

9-     جهش چیست ؟ گذشتن ازکلاسی به کلاس بالاتر بدون صرف یکسال تحصیلی

10-   نظرات مخالف درمورد تسریع دانش آموزان:1-تسریع موجب پیدایش عدم تجانس سنی درگروه می شود وسبب منطبق نشدن کودک بامحیط می شود2-تسریع سبب می شودکودکان بعضی مهارت هارا کسب نکنند

11-   گزارش کونانت درسال 1959درخصوص برنامه دبیرستان های کودکان تیزهوش :   1-اختصاص فعالیت های فوق برنامه2-برنامه درسی فشرده وبه صورت واحددرسی 3-گذاشتن دروس انتخابی واجباری  4-علوم اجتماعی به همه یکسان تعلیم داده شود5-به دانش آموزان تیز هوش دروس مقدماتی دانشگاهی تعلیم داده شود6-مستعد بودن دانش اموز درکارنامه وی منعکس شود7- به ازای هر250تا300دانش آموز یک مشاور آشنا باتست های معلوماتی وجود داشته باشد

12-  در پرونده دانش آموز کدام اطلاعات نگهداری می شود-اطلاعات خانوادگی تحصیلی-بهداشتی

13- پرونده محرمانه دانش آموز فقط درنزد چه کسی نگه داری می شود؟ مشاور یا روان شناس

14-  روش های سنجش وارزشیابی را نام ببرید:تشکیل پرونده-تهیه پرسش نامه-مشاهده- نمونه برداری از رفتار- مصاحبه-کاربرد آزمونهای روانی

15- کدام روش ارزشیابی در امر تعلیم وتربیت بسیار کارآیی دارد؟ مشاهده

16-  درکدام روش ارزشیابی غالبا رفتار معلمان ودانش آموزان وتعامل بین آنها مورد مشاهده قرار می گیرد روش مشاهده

17- مشاهده برچند نوع می باشد؟ توصیفی استنباطی

18- درکدام نوع ازمشاهده از هرگونه ارزشیابی واظهارنظر درمورد کیفیت خوداری می شود؟ مشاهده توصیفی

19-  در این مشاهده رفتار فرد مورد نظر یادداشت ودرمورد چگونگی آن اظهار ونظر می شود مشاهده استنباطی

20-   کدام افراد برای شخصیت مشاهده کننده مناسب نیست ؟افرادمتعصب وآنهایی که ثبات عاطفی ندارند-افراد پیش داوروبی صبر وحوصله

21-    خطای هاله وناجوری شناختی چیست؟یعنی ایده قبلی مشاهده کننده درمورد افرادمورد مشاهده مانع ضبط وارزشیابی دقیق مشاهده شود

22- بهترین روش ارزشیابی که می توان بادانش آموزان ارتباط برقرار کرد چیست / مصاحبه

23-            درمدرسه ومراکز پزشکی وقضایی وروان درمانی بهترین روش موثرارزشیابی چیست/ روش مصاحبه

24- روشهای مصاحبه رانام ببرید؟ فردی گروهی

25-درروش مصاحبه گروهی مصاحبه کنندگان نباید از ...نفر تجاوز کند- 5یا6 نفر

26- مزایای مصاحبه گروهی چیست صرفه جویی دروقت

27-            درکدام نوع از مصاحبه ارتباط کاملا عمیق می باشد؟ مصاحبه فردی

28-            مصاحبه به چند طرح انجام می پذیرد؟ 3طرح استاندارد شده نیمه استانداردشده- استاندارد نشده

29- درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص وجواب آنها بلی یانه اکتفا می شود وکسب اطلاعات سطحی می باشد؟ استاندارد شده

30-درکدام نوع از مصاحبه سوالات کاملا مشخص وجواب آنها بلی یانه اکتفا می شود به عمق مطالب توجه میشود؟ نیمه استانداردشده

31- کدام نوع از طرق مصاحبه برای آموزشگاه مناسب است ؟ نیمه استانداردشده

32-            کدام نوع از مصاحبه ها بیشتر مناسب جلسات روان درمانی ومشاوره مراجع مرکزی  می باشد؟ استاندارد نشده

33-          مصاحبه به چند طریق ضبط می شود؟یادداشت برداشتن-ضبط گفتار باضبط صوت-بدون ضبط بعداز مصاحبه مصاحبه شونده مطالب ذهنی خودرایادداشت بکند

34-           شرایط مصاحبه کننده 11مورد مندرج درمجله

35-           اولین آزمون روانی بصورت عملی راچه کسی ورچه سالی انجام داد؟ آلفرد دبینه وسیمون1905برای سنجش افراد غیرطبیعی

36-آزمونهای روانی به چند طبقه طبقه بندی می شود7طبقه  هوش-شخصیت-استعداد-علاقه وگرایش-معلومات-اجتماعی-عاطفی-ادراکی وحرکتی

37-           لزوم آزمونهای روانی ازچه زمانی احساس شد؟در جنگ جهانی دوم ×

38-           انسان آمیزه ای است از.......و........  (غریزه وخرد)

39-درسازگاری انسان بامحیط کدام عوامل بصورت یک ترکیب عمل می کنند- آمیزه وخرد یا طبیعت وتعقل

40-   هرفرد درزندگی ناپایان عمر به چند چیز نیاز دارد/ 2چیز کار- بازی

41-  سببهای عقب ماندگی کودک دردرس ریاضیات چیست؟1- خوب یادنگرفتن مفاهیم مقدماتی2-اختلالات عاطفی 3-نداشتن استعدادبرای درک مفاهیم ریاضی

42- تقریباچنددرصد ازکودکان یک مدرسه بامشکل خواندن مواجه هستند ؟ 3تا30درصد کل دانش آموزان

43-           کودکان در7یا8سالگی باید ازبه کاربردن اشیاء ومحسوسات برای درک مفاهیم ریاضی فارغ شده باشند. نظر پیاِژه

44-برای منظم نوشتن مفاهیم ریاضی توسط  بعضی ازدانش آموزان  نامرتب استفاده از کاغذشطرنجی پیشنهاد می شود

45- علما از نظر فرانسیس بیکن برچند دسته اند؟

سه دسته 1-مانند مورچه دانه ها( اطلاعات آموخته شده)را آورده وانبار می کنند .

2-مانندکرم ابریشم ازلعاب شان تنیده ودرمی آورند این عالم واقعی نیست

3-مثل زنبورعسل گلهاراازخارج آورده وعسل درست می کنند ( عالم واقعی است)

46- کدامیک درست است؟ جواب .علم مسموع اگربه مطبوع ضمیمه نشود کافی نیست

47-            کدام استعدادمخصوص انسان دردرجه اول اهمیت دارد؟ استعدادعقلانی

48-            پیروان وروحانیون ادیان دین راچگونه معرفی می کنند؟ حقیقتی بر ضد عقل و نقطة مقابل عقل و عقل را یک وجود مزاحم و مانع دین معرفی کرد ه اند،

49- سماع یعنی چه؟ شنیدنولو انسان نمیخواهد بشنود

50-  استماع یعنی چه؟ گوش فرادادن است مثل اینکه شما اینجا نشسته اید و خود را آماده کرد ه اید برای شنیدن

51-  سماع واستماع موسیقی چه حکمی دارد؟ اولی حرام نیست دومی حرام است

52- الذین یستمعُونَ القَولَ: آنان که سخن را استماع می کنند.

53-            الباب به چه معناست ؟صاحبان عقل  جمع لب

54- لب یعنی چه ؟مغزنه به معنی مخ، بلکه به معنی اعمّ

55- سنی ها ابتدابه چنددسته تقسیم شده اند ؟معتزله اشاعره

56- معتزله بیشترطرفدار  ....واشاعره طرفدار......جواب-عقل-تعبد.

57-            وجه مشترک شیعه بامعتزله درچه بود؟برای عقل واستدلال ارزش و احترام قائلبودند

58-            اول کتاب کافی وبحار دررابطه باچیست؟ العقل- الجهل

59- اول کتابی که افتتاح می شود چیست - العقل- الجهل

60-   خداچندحجت دارد؟ دوحجت ظاهری وباطنی-حجت ظاهری (انبیا)وحجت باطنی(عقل)

61-   عقل درروایات اسلامی چیست؟ نیرو و قوة تجزیه و تحلیل

62-   عاقل کسی است که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد

63-اَلْحِکْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِن: حکمت گمشده مومن است

64-حکمت چیست ؟ علمی که محتوی حقیقت باشد علمی که استجکام وپایه داشته باشدوخیال نباشد

65-            خاصیت عقل ومعنای واقعی آن  :1-فراگرفتن علم وآموختن 2- تجزیه و تحلیل، و غَثّ و سمین کردن، تشخیص خوب از بد، و ریز و درشت کردن،

66-این سخن ازکیست /هرکس که عادت کرده حرف را بدون دلیل قبول کند، او از لباس آدمی بیرون رفته. یعنیآدم حرف رابدون دلیل نمی پذیرد.از بوعلی سینا درکتاب اشارات

67-           ......عقل راتربیت می کند علم

68-           عقل رابایدبا.....توام کرد علم

69-  به علم گفته اند عقل مسموع و به عقل گفته اند علم مطبوع. یعنی به عقل، علم اطلاق شده وبه علم  عقل

70- مطبوع یعنی فطری ومسموع یعنی اکتسابی

 

   1       2       3       4    صفحه بعدی